ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุดอยหลวงเชียงดาวเรดิโอFM.89.00 MHz.